Trochę dłuższy komentarz do krótkiego komentarza STOART

Szanowni Artyści !

W ostatnim czasie informowaliśmy Was o podejmowanych przez STOART nieuczciwych działaniach, szkodliwych zarówno dla artystów reprezentowanych przez SAWP, jak i wszystkich artystów polskich (również i tych reprezentowanych przez STOART!).

Wyrazem naszego natychmiastowego i uzasadnionego sprzeciwu było skierowanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisma informującego o prowadzonych przez STOART praktykach oraz zawierającego prośbę o podjęcie, w trybie nadzorczym, pilnej interwencji w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem złożonego przez SAWP w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisma (załączone pod tym linkiem), które umożliwia uzyskanie pełnego obrazu podjętej przez nas interwencji.

Nasze działania spowodowały natychmiastową reakcję STOARTu. Na swojej stronie internetowej STOART zamieścił wpis zatytułowany: „Nasz krótki komentarz do pisma rozsyłanego przez dyrektora SAWP do artystów". Jego lektura wskazuje jednak, że autor (autorzy), zamiast ustosunkować się do stawianych mu zarzutów, czy też podjąć próbę rzeczowego wyjaśnienia motywów podejmowanych działań, przyjął najbardziej znaną w przyrodzie metodę obrony: atak. Rozwiązanie takie wydaje się jednak o tyle chybione, że jednoznacznie wskazuje na brak jakichkolwiek argumentów merytorycznych.

Z komentarza STOARTu dowiadujemy się jedynie o „pełnej nadużyć treści" listu SAWP, o „naruszających dobre imię organizacji konkluzjach", czy wreszcie o „próbie wywołania hałaśliwego zamętu, w celu odwrócenia uwagi od własnych poczynań". Co charakterystyczne, sformułowania te są bardzo ogólnikowe i gołosłowne. Nie precyzują, które konkretnie zarzuty stawiane STOARTowi stanowią rzekome „nadużycie", ani od jakich to „własnych poczynań" ma odwracać uwagę SAWP.
Dowiadujemy się również, że „zawarte w liście SAWP konkluzje naruszają dobre imię STOARTu". Ujawnienie przez SAWP prawdziwych, popartych dowodami informacji o podejmowanych nieuczciwych praktykach dezinformowania użytkowników w celu zawarcia umów także na prawa, które do STOARTu nie należą, w istocie „dobremu imieniu STOARTu" raczej się nie przysłuży. Jednak są to konsekwencje działania wyłącznie samego STOARTu.

Trzeba przyznać, że przygotowanie riposty na interwencję SAWP do zadań łatwych nie należało. Jak bowiem skomentować niepodważalne fakty, jednoznacznie wskazujące na celowe działanie ze szkodą dla wszystkich polskich artystów? W komentarzu pojawiają się wobec tego jedynie zarzuty o „obłudzie protestu" SAWPu. Jako uzasadnienie powołane zostało „bezrefleksyjne powierzenie dużej część uprawnień członków SAWP organizacji producenckiej ZPAV - reprezentującej przede wszystkim interes zagranicznych koncernów wydawniczych". Zarząd STOARTu zapewne zapomniał jednak o art. 107¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który obliguje organizacje zbiorowego zarządzania do zawierania porozumień regulujących zasady wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z praw pokrewnych na polu odtworzeń. W braku zawarcia dobrowolnego porozumienia wszystkich organizacji zbiorowo zarządzających prawami pokrewnymi (SAWP, STOART, ZPAV), wyznaczenia jednej organizacji uprawnionej do dokonywania inkasa dokona Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety osiągnięcie porozumienia ze STOARTem okazało się niemożliwe, SAWP zawarł je wobec tego jedynie ze ZPAV. Zarzut powierzenia przez SAWP dużej części uprawnień swoich członków organizacji producenckiej ZPAV, jest sformułowaniem fałszywym, z czego zresztą STOART doskonale musi zdawać sobie sprawę. Żadnych uprawnień reprezentowanych przez nas artystów ZPAVowi nie powierzyliśmy, a zawarte porozumienie dotyczy jedynie wspólnego dochodzenia wynagrodzeń przez powołaną w tym celu sieć przedstawicieli terenowych, a nie przez agencje windykacyjne czy też działające bez nadzoru Ministra różnego rodzaju spółki prawa handlowego. Stosując jednak tok myślenia, jaki zaprezentował w swoim komentarzu STOART, argument ten miał zapewne wytworzyć „hałaśliwy zamęt, w celu odwrócenia uwagi od własnych poczynań".

Mamy nadzieję, że oficjalne, merytoryczne stanowisko STOARTu poznamy niebawem dzięki wszczętej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego procedurze nadzorczej. O jej wynikach będziemy Was na bieżąco informować.

                                                                   Zarząd Stowarzyszenia SAWP

 

 

P.S. Niestety pomimo kilkukrotnej próby nie udało nam się odnaleźć w treści wystosowanego przez SAWP protestu „inwektyw", o których wspomina STOART. Uprzejmego znalazcę prosimy o pilny kontakt.


Wróć do listy aktualności