Wsparcie finansowe dla Artystów w okresie pandemii

Szanowni Artyści,

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dla nas wszystkich czasem próby. Z naszej strony robimy wszystko, aby bieżąca praca realizowana była sprawnie, jednocześnie jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i artystów. Nasze biuro zostało zamknięte dla odwiedzających, jednak praca w nim, choć w dostosowany do sytuacji sposób, toczy się w normalnym tempie. Już teraz możemy potwierdzić, że najbliższa repartycja przeprowadzona zostanie terminowo na przełomie maja i czerwca.

 

Szczególnie w tym czasie nie jesteśmy także zamknięci na Wasze bieżące problemy i potrzeby. Wobec ogromnej ilości pytań związanych z możliwością uzyskania wsparcia finansowego w tym trudnym dla Was okresie pandemii koronawirusa przypominamy, że w SAWP funkcjonują dwa fundusze: fundusz socjalny, z którego przyznawane są pożyczki dla członków SAWP lub jednorazowe, trwałe lub terminowe bezzwrotne wypłaty pomocowe dla artystów będących członkami SAWP w trudnych sytuacjach życiowych lub zawodowych oraz fundusz zaliczkowy, z którego dokonywane mogą być wypłaty na poczet przyszłych tantiem. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami tych funduszy

dostępnymi w zakładce  http://www.sawp.pl/site/dokumenty_sawp

 

Zapewniamy Was, że władze SAWP robią wszystko, aby działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi działalność organizacji zbiorowego zarządzania, udzielać wsparcia finansowego wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Nasza pomoc dostosowywana jest zatem indywidulanie do sytuacji, w której znajduje się zainteresowany nią artysta. W związku z pandemią uprościliśmy przy tym procedury ubiegania się o wszystkie wypłaty - wnioski składane mogą być drogą elektroniczną.

 

 

Zarząd i Dyrekcja SAWP

 

Wróć do listy aktualności