Biuro SAWP

 

Dla prawidłowej realizacji celów statutowych SAWP i ochrony praw Artystów Wykonawców współpracują z nami:

 

  • Radcy Prawni służąc niezbędną pomocą w sprawach problemowych.
  • Inspektorzy terenowi doprowadzając do zawierania umów z użytkownikami Naszych Artystycznych Wykonań.
  • Biuro ds. inkasa opłat od tzw. „czystych nośników" i urządzeń do prywatnego kopiowania.
  • Firma informatyczna zajmująca się autorskim oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym SAWP.