Powierzenie praw w ochronę SAWP

Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każdy Artysta Wykonawca utworów muzycznych i słowno-muzycznych bez względu na obywatelstwo.
W tym celu należy wypełnić Deklarację Członkowską i Zobowiązanie Organizacyjne, tzw. „Powierzenie Praw". Przyjęcie w poczet członków SAWP następuje z chwilą zatwierdzenia tych dokumentów przez Zarząd Stowarzyszenia. (załączniki - formularze)
Roczna składka członkowska wynosi 24 złote, natomiast jednorazowe wpisowe 30 złotych. Kwoty te są potrącane z pierwszych rozliczonych tantiem.
Spadkobiercy muzyków i wokalistów, którzy nie byli zrzeszeni za życia, mogą powierzyć ochronę i zarząd prawami spadkodawcy.

Artyści Wykonawcy mają również możliwość powierzenia swoich praw w ochronę naszemu Stowarzyszeniu bez konieczności zrzeszenia się.