Artists

Forms

Artysto dołącz do grona Artystów Wykonawców! – wypełnij, wydrukuj dwustronnie i prześlij do naszego biura poniższe formularze.

Artysto jeśli masz pytania lub nie masz pewności jaki dokument należy wypełnić, proszę skontaktuj się z nami! Jesteśmy po to by Ci pomóc!

Lista formularzy:
Powierzenie praw do artystycznych wykonań – dokument mówiący o zakresie oraz warunkach powierzenia praw. Jest podstawą do występowania w Twoim imieniu o należne wynagrodzenia z różnych pól eksploatacji artystycznych wykonań.

– Powierzenie praw przez artystę pełnoletniego 

– Powierzenie praw przez spadkobierców  

– Deklaracja osoby pełnoletniej 

Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, poniżej znajdziesz formularze dla siebie!

– Powierzenie praw przez artystę nieletniego powyżej 13 roku życia 

– Powierzenie praw przez przedstawiciela ustawowego 

– Deklaracja osoby niepełnoletniej 

Formularz Deklaracyjny Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego – dokument, stanowi oświadczenie woli Artysty Wykonawcy. Zawiera on informacje na temat: kto i w jakim charakterze brał udział w danym wykonaniu. Można wskazać jaki jest klucz podziału wynagrodzeń przypadający na poszczególne osoby wykonujące dany utwór. W przypadku braku wskazania podziału wynagrodzeń, należne tantiemy dzielone są według Regulaminu Repartycji (wyciąg z regulaminu znajduje się na 2 stronie formularza).
Formularz Deklaracyjny Artystycznego Wykonania Utworu Muzycznego, poza wykazami nadań, stanowi niezbędny element i podstawę do podziału wynagrodzeń na uprawnionych artystów wykonawców.

– Formularz Deklaracyjny    

Oświadczenie podatkowe – dokument dla Urzędu Skarbowego (konieczny do potrącenia i przekazania zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych). Zawiera dane osobowe oraz numer konta bankowego Artysty, umożliwiający regularne dokonywanie przelewów naliczonych tantiem. Prosimy o prawidłowe wpisanie danych osobowych!

– Oświadczenie podatkowe    

Upoważnienie – do złożenia repertuaru za okres przed powierzeniem praw do artystycznych wykonań Stowarzyszeniu SAWP. Dotyczy artystów wykonawców wcześniej niezrzeszonych w innej organizacji.

– Upoważnienie