About us

About us

Stowarzyszenie zrzesza Artystów wykonawców: wokalistów i instrumentalistów. Głównym naszym celem jest ochrona praw Artystów Wykonawców. Zadaniem Stowarzyszenia jako organizacji zajmującej się ochroną praw Wykonawców jest: inkasowanie, podział i wypłacanie należnych wykonawcom wynagrodzeń za korzystanie z efektów ich pracy.

 

Stowarzyszenie SAWP pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołane jest do ochrony praw Artystów Wykonawców, dlatego też użytkownicy: nadawcy radiowi i telewizyjni, właściciele pubów, barów, dyskotek, restauracji, sklepów, hoteli itd, są zobowiązani do wypłacania wynagrodzeń artystom z tytułu nadawania czy odtwarzania wykonywanych przez nich utworów.

Nasza organizacja zajmuje się również:

  • bieżącym monitoringiem przygotowywanych zmian w prawie autorskim i w prawach pokrewnych
  • czynnie uczestniczy w pracach różnego rodzaju komisji oraz zespołów, mając na celu ochronę praw artystów wykonawców
  • ściganiem przestępstw oraz prowadzeniem postepowań karnych przeciwko osobom naruszającym prawa do artystycznych wykonań (odtwarzanie artystycznych wykonań utworów muzycznych bez podpisania stosownej umowy oraz bez uiszczania stosownych wynagrodzeń, jak również dotyczące kopiowania, rozpowszechniania lub sprzedaży nielegalnie zwielokrotnionych plików muzycznych)

Stowarzyszenie SAWP należy do międzynarodowych organizacji skupiających stowarzyszenia działające w obszarze artystycznych wykonań, takich jak SCAPR oraz AEPO-ARTIS.