Artyści

Repartycja wynagrodzeń i opłat

Repartycje wynagrodzeń oraz opłat dokonujemy w oparciu o eksploatację artystycznych wykonań zarówno w radio jak i TV. SAWP otrzymuje wykazy nadań od nadawców, które są wpisywane do systemu. Z drugiej strony potrzebujemy zgłoszeń utworów – czyli informacji na temat osób, które brały udział w wykonaniu jak również jaką pełnili funkcję w danym wykonaniu.

Szczegółową informację o sposobie podziału wynagrodzeń i opłat zawiera Regulamin Repartycji

Co do zasady w SAWP odbywają się 2 repartycje w roku:

Na przełomie maja/czerwca oraz października/listopada każdego roku

Raz w roku – zazwyczaj do marca każdego roku odbywać się będzie repartycja dodatkowa wynagrodzeń, które w ciągu trzech lat od końca roku w którym zostały zainkasowane, pomimo podjętych wysiłków nie zostały podzielone bądź wypłacone. Kwoty te zgodnie z regulaminem repartycji dzielone są w proporcjach 50% na pozostałych uprawnionych, 50% na Fundusz prowadzenia działalności o charakterze socjalnym, kulturalnym i edukacyjnym.

UWAGA:

Nie oznacza to, że należne artystom wykonawcom wynagrodzenie przepada po 3 latach. Artyści i inni uprawnieni mogą domagać się wypłaty wynagrodzenia za cały okres nie objęty przedawnieniem, ale wyliczona kwota będzie wypłacona dopiero z przyszłych nierozliczonych kwot.

Zachęcamy do regularnego zgłaszania utworów !