Użytkownicy

Podstawy prawne

Stowarzyszenie SAWP jako organizacja zbiorowego zarządzania uprawniona do poboru wynagrodzeń oraz opłat dla artystów wykonawców, działa na podstawie m.in:

1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz.U. 2003, nr 105, poz. 991)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r.

3. Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. 2018, poz. 1293)

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu

4. Zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ostatnia zmiana – Decyzja DP-WA.MZ.-024/8/10 z dnia 9 lipca 2010 r.)

Zezwolenie SAWP

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.