Czyste Nośniki

Pobór opłat z czystych nośników

Zgodnie z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podział opłat jest następujący:

Ze sfery tzw. audio:

  1. 50% opłat przypada twórcom
  2. 25% opłat przypada artystom wykonawcom
  3. 25% opłat przypada producentom fonogramów

Ze sfery tzw. video:

  1. 35% opłat przypada twórcom
  2. 25% opłat przypada artystom wykonawcom
  3. 25% opłat przypada producentom wideogramów

Do inkasa opłat ze sfery audio i video (załącznik nr 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r.) wskazane są następujące organizacje zbiorowego zarządzania:

1) Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – na rzecz twórców;

2) Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP – na rzecz artystów wykonawców;

3) Związek Producentów Audio-Video ZPAV – na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.

 

Powyższe organizacje w celu usprawnienia poboru opłat utworzyły Biuro ZAiKS, SAWP, ZPAV ds. czystych nośników. Wszelkie pytania prosimy kierować na następujący adres:

 

Biuro ZAiKS, SAWP, ZPAV ds. czystych nośników
ul. Nalewki 8
00-158 Warszawa

 

tel./fax: + 48 22 620 01 98
e-mail: biuro@czystenosniki.pl

 

Bądź też prosimy o kontakt z nami.