Producenci

Producenci utworów audiowizualnych

Zgodnie z art. 70 ust 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych artyści wykonawcy są uprawnieni do:

1)  wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

2)  stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania;

3)  stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów;

4)  stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

W celu umożliwienia realizacji wypłat wynagrodzeń na rzecz artystów wykonawców uprzejmie prosimy producentów audiowizualnych o przesyłanie metryk do filmów i seriali mailem na adres SAWP: wykazy@sawp.pl