O nas

Biuro SAWP

Dla realizacji celów statutowych zostało powołane Biuro SAWP. Obecnie pracami Biura kieruje Dyrektor Jarosław Kamiński.

Schemat organizacyjny

Współpracują z nami:

  • Radcy Prawni służąc niezbędną pomocą w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  • Inspektorzy terenowi doprowadzając do zawierania umów z użytkownikami.
  • Biuro ds. inkasa opłat od tzw. „czystych nośników” i urządzeń do prywatnego kopiowania.
  • Firma informatyczna zajmująca się autorskim oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym SAWP. 

Zapraszamy