O nas

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością SAWP, w szczególności nadzoruje zgodność wykonywania obowiązków przez Zarząd oraz Dyrektora Biura z przepisami prawa, statutem, uchwałami walnego zebrania członków, regulaminem repartycji oraz innymi aktami wewnętrznymi Stowarzyszenia.
Skład Komisji Rewizyjnej (2019-2023)
Beata Molak-Bychawska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Ewa Belina-Brzozowska – Zastępca Przewodniczącej
Mieczysław Jurecki – Członek Komisji
Halina Frąckowiak – Członek Komisji
Robert Obcowski – Członek Komisji
Piotr Kuźniak – Zastępca Członka Komisji