Czyste Nośniki

Podział opłat z Czystych Nośników

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 02 czerwca 2003 r. Stowarzyszenie SAWP zostało wyznaczone nie tylko na inkasenta opłat, ale również jest odpowiedzialne za podział opłat z czystych nośników ze sfery AUDIO

Co kwartał SAWP dokonuje podziału opłat pomiędzy organizacje:

  1. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
  2. Związek Artystów Scen Polskich ZASP
  3. Związek Artystów Wykonawców STOART

Stowarzyszenie SAWP dokonuje również podziału oraz dystrybucji opłat pomiędzy zagraniczne organizacje zbiorowego zarządzania, pomiędzy artystów wykonawców, którzy powierzają prawa bezpośrednio naszej organizacji, jak również artystów niezrzeszonych.

W przypadku indywidualnych artystów podział i wypłata następuje równocześnie z repartycjami wynagrodzeń – t.j. 2 razy do roku (czerwiec/listopad)