Czyste Nośniki

Producenci i importerzy urządzeń kopiujących

Szeroka eksploatacja artystycznych wykonań w ramach dozwolonego użytku osobistego wpływa negatywnie na sytuację majątkową artystów wykonawców i twórców. Ustawodawca chcąc zminimalizować skutki bezpłatnego korzystania z m.in. artystycznych wykonań, wprowadził pewnego rodzaju rekompensatę dla artystów wykonawców z tytułu korzystania z artystycznych wykonań. Jest nią opłata za prywatne kopiowanie – tzw. opłata od czystych nośników.

Opłaty nie stanowią kompensaty bezprawnego rozpowszechniania utworów, ani nie zastępują i nie ograniczają uregulowań w zakresie naruszenia praw majątkowych do artystycznych wykonań.