O nas

Historia
Stowarzyszenie SAWP powstało z inicjatywy 23 Artystów Wykonawców, którzy zainspirowani pracami nad ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, postanowili utworzyć stowarzyszenie, chroniące prawa pokrewne artystów wykonawców oraz które miałoby się zająć inkasowaniem należnych wynagrodzeń za korzystanie z artystycznych wykonań. Po ponad 25 latach zarządzamy prawami ponad 3,5 tys. artystów polskich i kilkudziesięciu tysięcy artystów zagranicznych. Reprezentujemy i rozliczamy blisko 800 tys. artystów polskich i zagranicznych z opłat od czystych nośników.
Pierwsze oficjalne zebranie Komitetu Założycielskiego odbyło się w dniu 23 listopada 1993 r. w Warszawie. Wtedy postanowiono o założeniu stowarzyszenia, które pierwotnie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej SAWP.
W dniu 4 lutego 1994 roku została uchwalona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Formalnie Stowarzyszenie SAWP zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 09 kwietnia 1994 r. Na mocy Decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Głównym celem powołania Stowarzyszenia było m.in:
  • ochrona praw z tytułu artystycznych wykonań i zbiorowe zarządzanie tymi prawami,
  • reprezentowanie wobec władz państwowych i organizacji społecznych interesów artystycznych, zawodowych i socjalnych członków SAWP,
  • praca nad rozwojem życia muzycznego w Polsce przez kształtowanie i kultywowanie wartości Kultury i sztuki muzycznej.

Stowarzyszenie SAWP było pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania, która powstała z inicjatywy Artystów Wykonawców, budowaną od podstaw. Dzięki temu mogło powstać Stowarzyszenie na miarę nowych czasów, działające zgodnie z dopiero co powstałą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez obciążeń strukturalnych oraz historycznych.

Ponadto chroniąc interesy środowisk artystycznych, SAWP udzielał się i udziela w Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, dostarczamy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinii w sprawach dotyczących artystów wykonawców w kontekście wprowadzanych zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oprócz działań krajowych, zostały również podjęte kroki w kierunku ochrony praw Artystów Wykonawców na rynkach zagranicznych. SAWP nawiązał współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Stowarzyszenie jest również członkiem międzynarodowych organizacji skupiających stowarzyszenia działające w obszarze artystycznych wykonań, takich jak AEPO – ARTIS czy SCAPR.

Do ochrony praw Artystów Wykonawców, w celu należytej realizacji celów statutowych zostało powołane Biuro Stowarzyszenia. Od początku powstania do dnia 31 marca 2009 r., t.j. do czasu przejścia na emeryturę, Biurem kierowała Urszula Kezik. Od dnia 01 kwietnia 2009 r. na stanowisku Dyrektora Biura zastąpił ją Jarosław Kamiński.

W ciągu kilkunastu lat od powstania Stowarzyszenia, udało się skutecznie przeprowadzić wiele ważnych spraw dla środowiska artystów, zbudować silne podstawy organizacyjne jak i autorytet SAWP wśród Artystów Wykonawców.