Użytkownicy

Tabele wynagrodzeń

Stawki wynagrodzeń na publiczne odtworzenia określane są w postaci ryczałtu, którego wysokość zależna jest od:

  • Rodzaju prowadzonej działalności przez użytkownika (np. działalność gastronomiczna, handlowa, usługowa itp.)
  • Ustalenia zakresu korzystania z utworów muzycznych i słowno-muzycznych tzn. czy korzystanie stanowi podstawę działalności jak np. w dyskoteka, kurs tańca czy też ma ono znaczenie drugoplanowe jak np. sklep, hotel, restauracja
  • Rozmiarów prowadzonej działalności, tj. rozmiarów restauracji, ilości pokoi hotelowych, wielkości pubu, sklepu itd.

Pobierz tabele wynagrodzeń:

TABELA PO 2024_tylko na programy radiowe w hotelach

Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych-2024