O nas

Sąd Koleżeński

Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SAWP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności zawodowej.

Sąd Koleżeński (2019-2023)

Elżbieta Wojnowska – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Marek Raduli – Członek Sądu

Robert Chojnacki – Członek Sądu

Jan Wojdak – Członek Sądu

Adam Lewandowski – Członek Sądu

Ryszard Sygitowicz – Zastępca Członka Sądu