O nas

Sąd Koleżeński

Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SAWP dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności zawodowej.

Sąd Koleżeński (2023-2027)

Elżbieta Wojnowska – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Lidia Stanisławska – Członek Sądu

Piotr Nagiel – Członek Sądu

Mariusz Kalaga – Członek Sądu

Adam Lewandowski – Członek Sądu