Użytkownicy

Formularze

Zgłoszenie użytkownika:

  • dla hotelu zgłoszenie użytkownika Hotele   
  • dla nadawcy radiowego zgłoszenie użytkownika Radia   

W przypadku nadawców telewizyjnych, reemitentów oraz innych podmiotów korzystających z artystycznych wykonań prosimy o kontakt z Biurem SAWP