Apel

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Publikujemy list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierający apel SAWP o zachowanie w projekcie przygotowywanej zmiany ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych art. 86 ¹. Przepis ten ma na celu zagwarantowanie otrzymywania przez artystów wykonawców utworów muzycznych i słowno-muzycznych należnych im tantiem od wykorzystywania wykonań on-line na platformach cyfrowych.

Liczymy na to, że wesprzecie nasz apel przesyłając listy poparcia do Ministra.

Zarząd Stowarzyszenia SAWP

Apel do MKiDN