Władze Stowarzyszenia SAWP

Drodzy Artyści,

Dnia 27 lutego na Walnym Zebraniu Członków SAWP, zostały wybrane następujące osoby do władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

Ryszard Poznakowski – Przewodniczący Zarządu

Sławomir Wierzcholski – Zastępca Przewodniczącego

Wanda Kwietniewska – Zastępca Przewodniczącego

Aleksander Nowacki – Skarbnik Zarządu

Anna Jurksztowicz – Sekretarz Zarządu

Ewa Kuklińska – Członek Zarządu

Ewa Śnieżanka – Członek Zarządu

Wojciech Wójcicki – Zastępca Członka Zarządu

Piotr Iwicki – Zastępca Członka Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Beata Molak – Bychawska – Przewodnicząca Komisji

Piotr Kuźniak – Zastępca Przewodniczącej

Halina Frąckowiak – Sekretarz Komisji

Mieczysław Jurecki – Członek Komisji

Robert Obcowski – Członek Komisji

Ewa Belina-Brzozowska – Zastępca Członka Komisji

 

Sąd Koleżeński:

Elżbieta Wojnowska

Lidia Stanisławska

Adam Lewandowski

Piotr Nagiel

Mariusz Kalaga

 

Gratulujemy!